Slordig met taal

In zijn Doorbraak-bijdrage Taal als bindmiddel in Strategienota Vlaanderen Nederland schrijft de immer interessante Theo Lansloot een opmerkelijk zinnetje: “Vlamingen springen vaak slordig met hun schrijf- en spreektaal om”. De Vlaamse taalslordigheid is een heuse mantra geworden. Toch berust ze op een misvatting, weliswaar begrijpelijk, maar daarmee nog niet minder een misvatting, over wat standaardtaal … Doorgaan met het lezen van Slordig met taal

11 juli – Prudens’ tweet

11 juli is doorgaans een regenachtige dag, het regent dan namelijk toespraken en opstellen van politieke spelers allerlei. Meestal blikt de auteur van zo’n opstel een beetje terug en een beetje vooruit. Afhankelijk van zijn positie in de politieke arena is de teneur somber dan wel optimistisch over Vlaanderen. Mogelijk zit er hier en daar … Doorgaan met het lezen van 11 juli – Prudens’ tweet

Journalistieke neutraliteit – no, gracias

Op de website van Doorbraak verscheen afgelopen weekend een bescheiden voorstel van de hand van Jean-Pierre Rondas onder de titel De Morgen: een bescheiden voorstel aan de onderpastoors van bladzijde 2. Rondas’ modest proposal bestaat in het aanstellen van twee opiniërend redacteurs per krant: een linkse en een rechtse. Op die manier zou het MSM-landschap … Doorgaan met het lezen van Journalistieke neutraliteit – no, gracias

Europa – het losgelaten continent (slot)

Deel IV - Slot De interne chaos en verdeeldheid in combinatie met de retrenchment van de VS maken Europa tot een zwakke, bijna weerloze prooi voor op de loer liggend gevaar buiten onze grenzen. Stratfor schrijft in zijn forecast: “European divisions will present a golden opportunity for the Russians”. Dat de Russen baat hebben bij … Doorgaan met het lezen van Europa – het losgelaten continent (slot)

Allah is de baas (1/2)

In een tweeluikje sta ik stil bij enkele profetische woorden van mijn 5-jarige zoon. Vandaag deel 1. Maandag 26 december volgt deel 2. Deel 1: Het werd even heel stil in onze woonkamer toen onze oudste zoon (5) deze profetische woorden (zie titel) sprak terwijl hij naar zijn avondlijke tekenfilmpjes zat te kijken. Mijn vrouw en ik, … Doorgaan met het lezen van Allah is de baas (1/2)

La Nouvelle Alliance Wallonne

Eén van de minst belichte breuklijnen in de Belgische samenleving is die tussen het centrum en de periferie. Doorgaans worden politieke feiten, zowel de diachrone als de synchrone, gelezen volgens de drie breuklijnen die we op school allemaal aangeleerd krijgen: confessioneel versus vrijzinnig, bezitters versus bezetenen en Vlamingen versus Franstaligen. Vooral die laatste, de communautaire … Doorgaan met het lezen van La Nouvelle Alliance Wallonne

Vlaanderen verdient beter dan CD&V

CD&V wil herfederaliseren. Blijkbaar zijn ze CETA al vergeten of hebben ze dat debacle niet goed begrepen. Blijkbaar hebben ze ook niet zo goed door op welk niveau België het meest democratisch werkt. Blijkbaar hebben ze nog altijd niet geleerd dat een Vlaams discours altijd stemmen oplevert. Blijkbaar hebben ze bij CD&V nog stemmen teveel.  … Doorgaan met het lezen van Vlaanderen verdient beter dan CD&V