Vlaanderen 2055 – boekbespreking

‘Ik hoop dat ik u met dit essay wat rusteloos heb gemaakt’, schrijft Jonathan Holslag (VUB) aan het einde van zijn boekje Vlaanderen 2055. Wel ja, toch wel een beetje, want Holslag pleit voor het duurder maken van wonen in open bebouwing in landelijk gebied, wat precies mijn situatie is.

 In ruim 100 pagina’s herdenkt Holslag onze Vlaamse samenleving op radicale, zij het optimistische wijze. Het vertrekpunt is de zoektocht naar waardigheid, een element dat volgens de academicus op dit ogenblik ontbreekt in vele domeinen van ons leven: “Waardigheid, daar moet de economie van 2055 meer op inzetten” (p.30). Pas op: wie nu al heftig ja zit te knikken, dient zich ervan bewust te zijn de Holslag die waardigheid als een opdracht voor elk van ons beschouwt en niet zomaar als een top-down-gadget dat in de eerste plaats van de andere moet komen.

 Vlaanderen 2055 schetst 10 ambities die, onderling verweven, moeten leiden tot een betere (superieure, Gwendolyn) maatschappij in 2055 and beyond. De ambities zijn niet min en hun verwezenlijking betekent niet meer of niet minder dan de gehele hertekening van ons maatschappijmodel, met een sterke nadruk op lokaliteit en een herwaardering van productie en industrie ten nadele van de an sich onproductieve dienstensector.

 Holslag is zich bewust van de grootste spelbreker voor Vlaanderen 2055: cynisme. Zelf denk ik dat je niet eens een cynicus hoeft te zijn om de hele denkoefening als onrealistisch te beschouwen. De utopische ambities komen dikwijls naïef over, ook al geloof ik niet dat Holslag een naïeveling is. De man doceert geopolitiek aan de VUB, die weet dus wel beter. Bovendien is cynisme de gemakkelijkste levenshouding die er bestaat: je krijgt altijd gelijk.

 Of Jonathan Holslags Vlaanderen 2055 realistisch is of niet, doet niet eens ter zake. Wat telt, is of we dat soort samenleving willen. Is het antwoord positief, dan hoeft niets ons tegen te houden te streven naar de verwerkelijking ervan. In dat opzicht biedt Vlaanderen 2055 een mooie houvast voor de dromers en de durvers onder ons. Wellicht is dat de grootste verdienste van het essay, samen met de spiegel die het ons voorhoudt.

 In 2055 zal ik 78 jaar oud zijn en stilaan beginnen denken aan mijn volgend leven. Als mijn mentale vermogens het me toelaten, zal ik zo coherent mogelijk proberen terug te denken aan Jonathan Holslags interessante essay Vlaanderen 2055. Tot het zover is, heb ik nog de tijd om er zoveel mogelijk van te realiseren, voor mezelf, voor mijn kinderen en voor Vlaanderen.

 Alleszins vind ik Vlaanderen 2055 een aanrader voor wie zich betrokken voelt bij onze Vlaamse samenleving.

Vlaanderen 2055, 127 pagina’s, De Bezige Bij, 2015, €9,95 (Standaard Boekhandel).