Omkeerbare uitspraken

Wat je vaak leest na een islam-aanslag in Europa is dat de overgrote meerderheid van de moslims daar niks mee te maken heeft. Wat mij betreft, bestaat daar geen enkele twijfel over. De overgrote meerderheid der moslims zijn maar boludo’s zoals wij, die in de eerste plaats een comfortabel leven nastreven. Dé islam bestaat niet en dus bestaat ook dé moslim niet. Dat is juist.

 Het omgekeerde geldt ook. Niet elke Vlaming is racist of vreemdelingenschuw. Zelfs niet indien die Vlaming zich grotendeels aan de rechterkant van het politieke spectrum bevindt, de bicolore boven de tricolore Leeuw verkiest en zich af en toe of regelmatig kritisch uitlaat over de islam of andere vreemde cultuuruitingen. Je kan niet de moslim relativeren zonder de rechtse Vlaming te relativeren.

 Hetzelfde gaat op voor die andere veel gepleegde uitspraak na islamgerelateerde wantoestanden: de moslims zijn zelf de eerste slachtoffers. Of ze de eerste slachtoffers zijn, betwijfel ik enigszins, maar dat wat nu gebeurt zich op lange termijn tegen alle moslims zal keren, valt te verwachten. Overigens is het best wel curieus dat bij die uitspraak vooral naar Vlaamse politici geloensd wordt en veel minder naar de aanslagplegers. Of misschien komt dat laatste gewoon minder in het nieuws.

 Onschuldige slachtoffers als gevolg van onterechte veralgemening, dat gaat uiteraard ook op voor ons, de Vlamingen of, bij uitbreiding, de Europeanen. Tenzij iemand van mening is dat de aanslagen in Brussel, Parijs, Londen, Berlijn en elders door elk van ons zelf zijn uitgelokt. Hoewel ik niet begrijp waarom, valt nog wel in te beelden dat Midden-Oosterlingen kwaad zijn op iets uit het Westen. Maar om ons dan allemaal te willen pijn doen, is onredelijk.

 Kortom, uitspraken zoals slachtofferschap, onschuld, meerderheid heeft er niks mee te maken, product van de maatschappij, etc.. zijn allemaal juist, maar je kan ze niet op de ene groep toepassen zonder ze op dezelfde manier op de andere toe te passen. Ze zijn perfect omkeerbaar. Dat maakt dit soort statements in de nasleep van gebeurtenissen zoals Londen of Brussel, hun juistheid ten spijt, eerder waardeloos.

 Het allerenige statement dat telt na aanslagen, is een heel kort: onaanvaardbaar.