Buiten de samenleving

In een vraaggesprek met Knack antwoordt schrijfster Rachida Lamrabet het volgende op de vraag of boerka-draagsters zichzelf niet buiten de samenleving zetten:

Schermafbeelding 2017-03-21 om 22.48.25

 Zowel de vraag als het antwoord zijn mis. Ze doen denken aan hoe mensen soms naar het heelal kijken alsof ze er zelf buitenstaan. Nochtans zijn mensen een even karakteristieke expressie van het heelal als elke planeet, nevel of maan, zoals ik ooit al eens schreef. Hetzelfde geldt voor de samenleving: je kan jezelf er niet buitenzetten, want de samenleving, dat zijn wij allemaal.

 Misschien is het dat besef dat sommigen onder ons, mezelf incluis, anti-boerka maakt. Misschien willen wij niet dat de boerka als een normaal deel van onze samenleving wordt gezien. De boerka toestaan is immers de boerka normaliseren en dus ook in één adem alles normaliseren wat de boerka symboliseert. En dát is een no pasarán.

 Overigens verwachten wij in Westen niet dat iedereen moet vinden dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. Wél verwachten wij dat iedereen zich in de openbaarheid gedraagt alsof hij of zij dat vindt. De gelijkheid der seksen is nu eenmaal een belangrijke, want duur verworven waarde in de Europese samenleving. Ik zie niet in waarom we daar ooit een toegeving zouden op doen.

Er zijn samenlevingen genoeg elders in de wereld waar de boerka wel als normaal geldt en het integendeel het ontbloot vrouwenhoofd is dat als onwenselijk wordt opgevat. Islamitische vrouwen die gehecht zijn aan hun boerka, kunnen altijd in die samenlevingen terecht, denk ik.

 De juiste formulering van de vraag in Knack luidt dan ook: Is er voor de boerka wel een plaats in onze samenleving?
En het enige juiste antwoord is: No pasarán.