Niet alle Turken zijn Turken

De Turkse president Erdogan komt de laatste tijd vaak in de aandacht met onbeleefde en andere curieuze uitspraken. Eén van die uitspraken was zijn oproep naar de Turkse diaspora om veel kinderen te maken, zodat de etnische Turken Europa zowel demografisch als democratisch kunnen overnemen.

Schermafbeelding 2017-03-19 om 21.12.46
De Turkse dreiging door de ogen van een twitteraar.

Op Twitter kom ik af en toe iemand tegen uit wiens tweets ongerustheid blijkt over die demografische overrompeling. Vaak uit zich dat in een opsomming van het aantal Turken in ons land en in de buurlanden, veelal in combinatie met de 68% steun die Erdogan in 2015 genoot bij Vlaamse Turken.

Volgens een rapport van Myria (Federaal Migratieagentschap) uit 2015 vormen de Turken 3% van de vreemde populatie in België ofwel 36438,15 bij n=1.214.605. In werkelijkheid zullen het er zowel iets meer als iets minder zijn. Iets meer, want sommige Turken zullen al wel Belg zijn. 68% van pakweg 40.000 is 27.200. Maar het kunnen er ook iets minder zijn.

Schermafbeelding 2017-03-20 om 08.54.09
Bron: http://www.myria.be

 Immers, niet alle Turken zijn Turken. Eind 2015 deed ik aan de VUB een klein onderzoekje naar de Koerdische gemeenschap in België. Officieel staan die Koerden allemaal te boek als Turken, Irakezen, Iraniërs of Syriërs. Volgens Derwich Ferho, de directeur van het Koerdisch Instituut, wonen in België 50.000 Koerden. Geprojecteerd op de ranglijst der migrantengroepen geeft dat het volgende:

Schermafbeelding 2017-03-19 om 21.24.57
Bron FOD Economie, cijfers van 2010. Bron Koerden-cijfer: Koerdisch Instituut.

 Met 50.000 zijn de Koerden de 5de grootste migrantengroep in België. De Turken staan 3 plaatsen lager met net geen 40.000. Hoe de situatie in Duitsland en Nederland is, weet ik niet, maar ik ben er gerust in dat het daar ook niet allemaal etnische Turken zijn. Het lijkt er alleszins niet op dat de Turken op korte termijn een grote bedreiging vormen voor Europa of Vlaanderen.

 Dat neemt niet weg dat Europa zich gerust wat kordater mag opstellen tegenover Erdogan.