Journalistieke neutraliteit – no, gracias

Op de website van Doorbraak verscheen afgelopen weekend een bescheiden voorstel van de hand van Jean-Pierre Rondas onder de titel De Morgen: een bescheiden voorstel aan de onderpastoors van bladzijde 2. Rondas’ modest proposal bestaat in het aanstellen van twee opiniërend redacteurs per krant: een linkse en een rechtse. Op die manier zou het MSM-landschap evenwichtiger en wat neutraler worden.

 Ik ben het helemaal eens met Rondas en gelijkgezinden dat de Vlaamse media niet neutraal zijn. De opiniejournalistiek (een contradictio in terminis als je het mij vraagt) is een gevolg van de forse inkrimping van de nieuwsredacties sinds eind jaren negentig. Door die inkrimping is menig journalistenleger vervangen door een redacteurenleger dat persberichten van nieuwsagentschappen en organisaties tweakt.

 In de eenheidsworst die dat oplevert worden meningen vanzelf het onderscheidende kenmerk. Jammer genoeg zijn ook de editorialen in de Vlaamse MSM nagenoeg eenheidsworst. Dat komt enerzijds door het over en weer geschuif van (hoofd)redacteuren tussen de verschillende redacties en anderzijds door de sterke mediaconcentratie. Het blijft wel curieus dat Vlaanderen geen mainstream medium heeft dat de –centrumrechtse- grondstroom van ons land vertolkt.

 Toch kan ik me niet vinden in Jean-Pierre Rondas’ modest proposal, om 2 redenen. Ten eerste lost een rechts editoriaal naast een links in pakweg De Morgen niets op wanneer de rest van de berichtgeving door een links frame gebeurt. Zeker niet in digitale tijden waarin nieuwsconsumenten zelf hun dagelijkse nieuwscocktail samenstellen.

 Ten tweede weet ik niet of ik wel neutrale of evenwichtige media wíl. Wat is verkieslijk: een krant die een neutraliteitsfaçade optrekt maar voor het overige haar klassieke framing oplegt, of een krant die, zoals De Morgen vandaag, openlijk standpunt inneemt, polarisatie incluis? In de Verenigde Staten, maar ook in Argentinië, heeft elk nieuwsmedium een openlijk politiek stempel.

 Neutraliteit is misschien net niet wenselijk in de hedendaagse journalistiek. Overzichtelijkheid –wie speelt voor wie?- des te meer. Polarisatie is net goed voor het maatschappelijke debat. Doorbraak toont overigens elke dag opnieuw aan dat het niet nodig is de tegenovergestelde polen in eenzelfde publicatie te brengen. Dat lijkt me prima.