Dignitas

Lang heb ik getwijfeld of ik iets over Donald Trump zou schrijven, maar ik heb het toch maar niet gedaan. Deels omdat de globale obsessie voor Trump al een overaanbod heeft gegenereerd, deels omdat Doorbraak al bijna helemaal zegt wat ik over de man te zeggen heb. Enige toevoeging: ikzelf ben pro noch anti Trump. Trump is een buitenlands staatshoofd zoals Putin, Erdogan of Xi Jinping. Waar ik wel 100% op afknap, is de hysterie in de berichtgeving over Trump. Dat  brengt me bij het onderwerp van deze bijdrage: de media.

Ik weet niet wat ik wil van de informerende media. Enerzijds heb ik het moeilijk met de openlijke standpunten die redacties en journalisten innemen bij hun verslaggeving. Ergens verwacht ik dat de nieuwsmedia me feiten geven en de inkleuring daarvan aan mij overlaten. Anderzijds geloof ik niet in neutrale journalisten en denk ik: als ze dan toch een zuil of ander belang vertegenwoordigen, dan liever openlijk dan besmuikt. Een nieuwszender als Fox in de VS is tegelijkertijd hatelijk en verkieslijk.

Toch heb ik het moeilijk met de gevestigde Vlaamse media. Om 2 redenen. Ten eerste staan ze bijna allemaal op dezelfde ideologische (of commerciële) lijn. De grondstroom in Vlaanderen is rechts en Vlaamsgezind, dat blijkt alleszins uit verkiezingsuitslagen. Toch schrijft geen enkel gevestigd nieuwsmedium zich in op die grondstroom. Dat is eigenaardig. In elk land heb je minstens één krant voor elke toegestane politieke strekking. Maar niet in Vlaanderen, waar nieuwsmedia N-VA enkel hebben “omarmd” om Vlaams Belang te bestrijden (wat eventjes gelukt is).

Ten tweede betreur ik enorm het gebrek aan waardigheid waarmee redacties hun ideologische standpunten uitdragen. Het niveau is vaak laag, zowel op inhoudelijk als op vormelijk vlak. Dat hangt m.i. samen met de opinie-en-twitter-maatschappij die we vandaag zijn. Van het vulgus verwacht ik niets anders. Maar van het journaille verwacht ik meer en beter en waardiger. Nuance en nederigheid zijn geen gebreken, maar net tekenen van intelligentie en rijpheid. Schreeuwerigheid staat daar lijnrecht tegenover.

Misschien verwacht ik wel een pers die zich wat elitairder gedraagt, althans wat de vorm betreft. Misschien verwacht ik teveel. Misschien is mijn vierde nieuwjaarswens te hoog gegrepen voor veel journalisten. En is het schreeuwerige geen kwestie van slechte wil, maar eerder van niet beter kunnen. Dat zou nog erger zijn, want hopelozer. Of misschien is de wereld van de nieuwsgaring een even groot pyramidespel als elke andere werksfeer. Maar zelfs dan: een beetje meer waardigheid zou wel mogen.

Edit 07/02/17 20:00: hier nog een sterke Trump-bijdrage op Doorbraak.