Europa – het losgelaten continent (slot)

Deel IV – Slot

De interne chaos en verdeeldheid in combinatie met de retrenchment van de VS maken Europa tot een zwakke, bijna weerloze prooi voor op de loer liggend gevaar buiten onze grenzen. Stratfor schrijft in zijn forecast: “European divisions will present a golden opportunity for the Russians”. Dat de Russen baat hebben bij een uiteengevallen EU hoeft geen betoog. De meest oostelijke EU-landen zouden gewoon voor het oprapen liggen. Op welke manier ik de goede verstandhouding tussen Rusland en Turkije moet begrijpen met betrekking tot de EU, is me niet duidelijk. Ik vermoed dat beide landen slechts tijdelijk valse vrienden zijn.

Wel duidelijk is dat de EU zware tijden tegemoet gaat indien de VS werkelijk hun handen van ons aftrekken. Frankrijk, Nederland en Italië krijgen misschien anti-EU-regeringen, het VK stapt er sowieso uit, mogelijk gevolgd door Denemarken waarna ook Nederland het lastig kan krijgen, Schotland stapt misschien uit het VK, Spanje stevent af op een zware clash met Catalonië, Finland is beducht voor Rusland, Zweden ook en bovendien ligt het hopeloos overhoop met zijn migranten. Bij de onderhandelingen over de Brexit zal de Europese breuklijn snel zichtbaar worden, vermoed ik.

image00
De Neuro, een reeds geopperd idee voor een muntunie van de Germaanse landen.

En Vlaanderen? Moeilijk te zeggen. Een Europese scheuring zou door ons land kunnen lopen, waarbij Vlaanderen aansluiting zoekt bij de Germaanse landen. Dat zal niet eenvoudig zijn, want onze cultuur is begrijpelijkerwijs latijnser dan die van de andere Germaansen. De geschiedenis staat toch aan onze kant: historisch gezien was Vlaanderen altijd gegeerd door de grootmachten, er is weinig reden om te geloven dat dat nu anders zou zijn. Vlaanderen zal als klein land wellicht niet zijn lot in eigen handen hebben.

vlaanderen-in-europaIn elk geval doet de Vlaamse regering er goed aan een strategie uit te stippelen voor elk mogelijk scenario dat de EU te beurt valt, al is het maar om op de dag des oordeels aantrekkelijk te zijn voor wat de beste keuze lijkt. De oproep van Minister-President Geert Bourgeois voor een plus-akkoord met het VK geeft alvast een beetje hoop.

Maar zelfs in dat scenario vind ik het bijzonder jammer wat er met de EU gebeurt en nog meer dat ze zelf zo gretig aan haar eigen implosie werkt. Ik blijf erbij dat Europa hét na te volgen voorbeeld is op zeer veel vlakken en dat een zelfbewust arrogante trots ons meer goed zou doen dan ons suïcidale altruïsme en normverlaging. Hopelijk vinden we de moed om onze rug te rechten en ons eigen Europese lot stevig in handen te nemen op een humaan bekeken zo’n hoog niveau dat Rusland of Turkije of China of wie dan ook zelfs in hun beste dagen niet kunnen bieden aan hun bevolking.