Vlaanderen verdient beter dan CD&V

CD&V wil herfederaliseren. Blijkbaar zijn ze CETA al vergeten of hebben ze dat debacle niet goed begrepen. Blijkbaar hebben ze ook niet zo goed door op welk niveau België het meest democratisch werkt. Blijkbaar hebben ze nog altijd niet geleerd dat een Vlaams discours altijd stemmen oplevert. Blijkbaar hebben ze bij CD&V nog stemmen teveel. 

Meer België? Dat is bespreekbaar. België heeft troeven die Vlaanderen niet heeft, zoals Brussel. Maar meer België is slechts bespreekbaar op 1 voorwaarde: een unitaire staat zonder subnationaliteit en dus zonder grendels zoals dubbele meerderheden, alarmbellen of regionaal gekleurde belangenconflicten. Eén Belg, één stem, ook in het Parlement, ook in de Regering.

Waarom? Denk aan CETA en het Waalse njet. Dankzij de regionalisering van buitenlandse handel werd zichtbaar dat het Wallonië was dat de boel blokkeerde, hun volste recht overigens. Stel je voor dat de PS in een federale regering met exclusieve handelsbevoegdheid had gezeten, dan was het precies alsof gans België zich had verzet, Vlaanderen incluis.

Franstalig België denkt en handelt nooit Belgisch, maar uitsluitend confederaal. Dat heeft CETA nogmaals aangetoond. Terecht, althans vanuit democratisch oogpunt. Magnette en zijn vriendjes zijn slechts verantwoording verschuldigd aan de Waalse kiezers, het is bijgevolg volstrekt legitiem dat zij enkel met hun verzuchtingen rekening houden. Herfederalisering zou enkel tot een democratisch deficit geleid hebben, in Vlaanderen én in Wallonië.

Wie democratisch denkt, zou principieel net voor een verdere opsplitsing moeten pleiten. Leg de bevoegdheden bij het niveau dat je ter verantwoording kan roepen en desnoods kan wegstemmen. In het demografische gegeven dat België is, is dat niveau het regionale: Vlaanderen en Wallonië. Vlamingen besturen het beste zichzelf. Het Vlaams Parlement bewijst dat dat op zich prima werkt.

CD&V wil democratische macht van de Vlamingen wegnemen. Vlamingen moeten dus niet op CD&V rekenen om hun belangen te verdedigen. Jammer genoeg is dat geen nieuws. Denk maar aan Leterme en BHV. Denk maar aan de destructieve houding van CD&V in de eerste door Vlamingen gedomineerde federale regering sinds mensenheugenis. Een gemiste kans voor de christenondemocraten, de zoveelste al.

De Vlamingen verdienen echt beter dan wat CD&V wil bieden.

Rechten afbeelding